alt_text

Nieuwsbrief 15 juni 2021

alt_text

Stand van zaken Lerende Netwerken 2021

Dit voorjaar zijn we weer gestart met de jaarlijkse regionale bijeenkomsten. Vanwege de coronamaatregelen nog steeds in digitale vorm, onder de noemer Lerende Netwerken. Per provincie bieden we een passend programma aan voor de buurtsport- en cultuurcoach en voor iedereen die bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is betrokken.

Lees verder
75

Podcasts voor de buurtsport- en cultuurcoach

Wil jij meer weten over hoe cofinanciering werkt en hoe je hier als buurtsport- of cultuurcoach binnen jouw werkgebied gebruik van kan maken? Of wil je juist weten hoe je als buurtsport- of cultuurcoach het belang van jouw werk bij de lokale politiek zichtbaar kunt maken in de aankomende verkiezingen? Luister dan onze podcasts.

Lees verder

Programma LAB 2021 update

Hierbij het belangrijkste nieuws vanuit het programma LAB! Met een update over het in februari gelanceerde carrièrepad, de ontwikkeling van de infrastructuur voor de regionale academies voor bijscholing en de eerste thema's voor de aanbod pilots zijn bekend.

Lees verder
75

Nationaal Plan Zwemveiligheid

Leren zwemmen is de beste remedie tegen verdrinking. Een kind dat zichzelf niet kan redden in het water kan echter ook niet meedoen aan allerlei activiteiten en sporten in en om het water. De meeste kinderen starten rond 4- of 5-jarige leeftijd met zwemles. Particulier of via school. Kwetsbare groepen zijn; kinderen uit arme gezinnen, kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond en kinderen in grote steden. Zij halen minder vaak hun zwemdiploma’s. Ook kinderen met een ontwikkelingsprobleem of beperking zijn vaak minder zwemveilig. Weet jij als buurtsportcoach hoe zwemveilig de kinderen in jouw buurt zijn en wat je kunt doen om dit te verbeteren?

Lees verder

Inzicht in de lidmaatschapscijfers op wijk-, postcode- en gemeenteniveau

Het coronajaar 2020 heeft, zoals verwacht, grote gevolgen gehad voor het aantal leden. Alle leeftijdsgroepen, maar zeker de jeugd, hebben flink minder gesport in 2020. Elk jaar verzamelt en analyseert NOC*NSF de lidmaatschapscijfers van de 77 aangesloten sportbonden. Deze data kan de basis vormen voor nieuw beleid en een cijfermatige onderbouwing voor het gevoel dat je als buurtsportcoach hebt over de lidmaatschappen in jouw wijk.

Lees verder
75

De kracht van samen wandelen

Sinds 19 mei mag er eindelijk weer in groepen buiten gewandeld worden! Voor de organisatoren van de Nationale Diabetes Challenge was dit een moment waar ze lang naar uitkeken. “De kracht van de interventie zit toch voor een groot deel in de groep en het sociale aspect”.

Lees verder

Buurtsportcoach zorgt voor samenwerking en bereikt kwetsbare groepen

Het werk van buurtsportcoaches, waarvan er inmiddels zo’n 4.700 in zo goed als alle Nederlandse gemeenten actief zijn, is zichtbaar: zowel gemeenten als de buurtsportcoaches zelf zien dat nieuwe samenwerkingen ontstaan en kwetsbare groepen worden bereikt. 

Lees verder
75

Cultuur@Cruyffcourts

Ze zitten vaak in armere wijken, de Cruyff Courts. Het zijn pleintjes waar kinderen kunnen sporten. Sinds 2019 hebben het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Johan Cruyff Foundation de krachten gebundeld. Nu kunnen kinderen ook kennismaken met culturele activiteiten dankzij het project Cultuur@Cruyffcourts.

Lees verder

Wij Buurtsportcoaches – Buurtsportcoach ontmoetingen

De Kennisteams van Wij Buurtsportcoaches organiseren doelgroep of thema gerichte buurtsportcoach ontmoetingen. Wij kijken terug op vier succesvolle online ontmoetingen. Bij iedere buurtsportcoach ontmoeting staat een aantal prikkelende stellingen centraal waarover de buurtsportcoaches met elkaar in gesprek gaan.

Lees verder
75

Open clubs ook in Cultuur

Steeds meer culturele organisaties zijn zich bewust van hun rol in de samenleving en willen graag hun maatschappelijke waarde vergroten. Zo’n organisatie noemen we ook wel een ‘Open Club’.

Lees verder

Nieuwsbrief Lokale Sportraden is uit

In de laatste nieuwsbrief Lokale Sportraden van NOC*NSF vind je een update van alle ontwikkelingen rondom de Lokale Sportraden (in ontwikkeling). Houd jij je bezig met het ontwikkelen van een Lokale Sportraad? Dan is deze nieuwsbrief interessant voor jou.

Lees verder
alt_text


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*