Terugblik landelijke stakeholderbijeenkomst LAB | aankondiging LAB-special

Op 12 juni jl. waren ruim 80 “LAB-stakeholders” bij Basecamp in Utrecht aanwezig om met elkaar terug te blikken op de afgelopen jaren maar vooral met elkaar te verkennen hoe we bij het einddoel van LAB bereiken.

Vertegenwoordigers uit het mbo, hbo, werkgevers, gemeenten, kennisinstellingen, BRC-partners, etc. werden meegenomen in de resultaten tot nu toe rondom het carrièrepad en de onderliggende profielen, de behoeftepeilingen, het aanbod en regionale samenwerking, maar gingen vooral met elkaar in gesprek hoe de “vervolgreis” er uit moet zien.

Terugblik-landelijke-stakeholderbijeenkomst-LAB-2Naast 2 korte presentaties en 2 rondetafelgesprekken met enerzijds landelijke vertegenwoordigers en anderzijds vertegenwoordigers uit de regio’s waren er 2 werksessies. In werksessie 1 gingen “gelijkgestemden” (bijvoorbeeld ‘het onderwijs’ of ‘de werkgevers’) met elkaar in gesprek over wat hun rol is om bij dat einddoel te komen en wat zij daarin graag specifiek terug zouden willen zien. In werksessie 2 werden de groepen gemixt en werd aan het landelijke businessmodel gewerkt via een zogenaamd reiscanvas. Want de reismetafoor gebruiken we vanaf nu om onze route tot en met 2026 uit te stippelen. In de zomervakantie werken we de opbrengst van de sessie uit tot een reisplan voor de resterende 10 kwartalen en zullen dan het werkveld maar vooral ook de buurtsportcoaches zelf informeren over wat er allemaal aankomt. Dat zal een LAB-special worden waarbij we niet alleen op de reis maar ook op de inhoud van de verschillende pijlers ingaan, zoals de uitkomsten van de peilingen en de implementatie van het nieuwe carrièrepad en de nieuwe profielen.

Dat is allemaal best hoog over, dus hoe zit het ook alweer en wat is dan dat einddoel?

Het programma LAB = Landelijke Academie Buurtsportcoaches richt zich op de (door-)ontwikkeling van een infrastructuur waarin buurtsportcoaches (en andere professionals binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties [BRC]) op centrale vindplekken en dichtbij, hun hulpvragen met betrekking tot kennisdeling, intervisie, bij- en nascholing kunnen vinden. Die centrale plekken worden via de 5 regionale academies ontsloten. Die regionale academies zijn samenwerkingsverbanden van werkgevers, onderwijs, partners en aanbieders ondersteund met een platform.

Terugblik-landelijke-stakeholderbijeenkomst-LAB-2Het hogere gelegen doel? Er samen voor zorgen dat de bestaande professional voldoende aangereikt blijft krijgen om lokaal het verschil te kunnen blijven maken. Altijd het belang van de buurtsportcoach voorop en daarmee de focus op samen. Natuurlijk ligt hier een primaire verantwoordelijkheid voor de professional zelf, die zoals we dat noemen “employable” moet blijven maar ook de werkgevers en gemeenten hebben daarbij een rol en moeten dit in tijd en middelen faciliteren. Een belangrijke taak en daarmee een kans ligt er voor het onderwijs; het inbrengen van bestaand aanbod dat bijdraagt aan de doelstelling resp. het in samenspraak met het werkveld sneller ontwikkelen van nieuw aanbod wat ook het curriculum versterkt en dus voor (aankomende) studenten interessant is. Maar meer partijen zijn belangrijk; kennispartijen, aanbieders en opleiders uit andere sectoren, landelijke partners. Want de maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een flinke dosis adaptief vermogen; het snel en flexibel organiseren van vraaggestuurd aanbod. Dat is niet een rol voor één partij en daarom de nadruk op SAMEN. Andersom weten we uit de praktijk dat buurtsportcoaches, hun teamleiders/werkgevers niet de tijd en middelen hebben om in een versnipperd speelveld op zoek te gaan wat ze nodig hebben en ook kunnen ze niet overal op inzetten. Dus gebundeld op centrale vindplekken waarop het aanbod eenduidig wordt weergegeven maar ook  rekening wordt gehouden met regionale accenten én modulair opgebouwd aanbod zodat je niets vanuit het curriculum “over hoeft te doen” of wanneer je meerdere rollen invult sommige zaken dubbel moet doen. Super interessant dus voor iedereen rondom de BRC c.q. deze professionals; je kunt het zelf doen of je sluit aan bij deze beweging en profiteert van het volume dat we op deze manier willen bereiken. Op welke wijze je kunt aansluiten bepaal je in overleg met de vertegenwoordigers van de regionale academies. Of je nu het onderwijs vertegenwoordigt of je bent werkgever met eigen aanbod of…. je bepaalt zelf wat je rol is waarbij het uitgangspunt gelijkwaardige samenwerking is.

Wil je niet wachten op de special en meer weten over het programma? Neem dan contact op met Brigitte Musters, programmamanager LAB: b.musters@sportengemeenten.nl of laat een bericht achter via LAB@sportengemeenten.nl

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 28 juni 2024