Nieuws

Rijksgeld combinatiefuncties meerjarig verleend

In de decembercirculaire 2019 Gemeentefonds zijn voor de 350 deelnemende gemeenten de bedragen 2020 tot en met 2022 in het kader van de decentralisatie-uitkering/DU Brede Regeling Combinatiefuncties/BRC opgenomen. Door toedoen van de Algemene Rekenkamer en een overvraagd budget kunnen gemeenten vanaf het lopende jaar de DU niet meer tussentijds aanpassen. Lees meer >

Vooraankondiging Kleine Beweegsubsidie

Om extra in te zetten op bewegen voor kinderen van nul tot vier jaar komt er een kleine stimuleringssubsidie voor professionals. Organisaties die zich sterker willen richten op het betrekken van (groot)ouders/verzorgers van kinderen van nul tot vier jaar worden uitgenodigd om een aanvraag te doen. Lees meer >

Sophie Pennock is Buurtsportcoach van het jaar 2019

Sophie Pennock heeft de Stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar’ 2019 ontvangen. Zij heeft met 43 procent van de stemmen gewonnen. Sophie is buurtsportcoach bij JIBB+ en zorgt dat er wekelijks 160 55+’ers in beweging komen. Samen in het team met vier andere buurtsportcoaches brengt zij senioren in beweging en mensen bij elkaar. Sophie is enthousiast, leergierig en het ‘cement tussen alle stenen’. Lees meer >

Magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders

Met trots presenteert Vereniging Sport en Gemeenten tijdens de landelijke Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties in ‘s-Hertogenbosch het magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad en bestuurslid van NOC*NSF. De rode draad in dit magazine is de rol van de buurtsportcoach/cultuurcoach bij het duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders. Lees meer >

Webinar de rol van de buurtsportcoach binnen het sportakkoord

Op 11 december is het webinar over buurtsportcoaches en hun rol in het sportakkoord uitgezonden. Wil je de uitzending terugkijken? Of heb je nog vragen over dit onderwerp? Kijk dan snel op de website. Lees meer >

Eerste behoeftepeiling LAB is uitgezet

Het vak van de buurtsportcoaches heeft zich in sneltreinvaart ontwikkeld en dat zal het ook nog wel even blijven doen. Daarom voorziet het ondersteuningsprogramma van de BRC (Brede Regeling Combinatiefuncties) onder andere in het programma LAB, Landelijke Academie Buurtsportcoaches. De eerste behoeftepeiling onder buurtsportcoaches is uitgezet op 28 oktober jl.; meer dan 600 professionals hebben de enquête ingevuld. Lees meer >

Het Sportakkoord en de rol van de buurtsportcoach

Jij als buurtsportcoach weet als geen ander hoe je de mensen in de gemeente en wijk meer kunt laten sporten en bewegen. Jij bent namelijk de verbinder tussen dit sporten en bewegen enerzijds, en ander sectoren anderzijds. Met als gevolg dat er een passend sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen, in hun eigen buurt beschikbaar is. Niet alleen een netwerker dus, maar ook iemand die stimuleert, begeleidt en adviseert als het gaat om sport en bewegen als middel of doel in te zetten. Lees meer >

5.800 buurtsportcoaches werkzaam in bijna alle gemeenten

In totaal nemen 347 Nederlandse gemeenten (98%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Op 1 september 2019 realiseerden zij in totaal 3.400 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches die als doel hebben om Nederlanders te motiveren voor deelname aan sport en/of cultuur. Dat is 93 procent van de beoogde 3.667 fte. Het gaat hierbij om 5.800 personen die vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties werkzaam zijn. Lees meer >

Meer beweging voor ouderen met dementie

Kenniscentrum Sport heeft in samenwerking met de onderzoeksgroep ‘Laat je brein niet indutten’ een beweeggids voor ouderen met dementie ontwikkeld. Deze beweeggids kun je gebruiken om ouderen met dementie te stimuleren om meer te bewegen. Professor Erik Scherder en beweegagoog Myron Hamming laten zien hoe je met kleine beweegmomentjes, al heel wat meer beweging in de dag krijgt en ouderen positief kunt stimuleren. Lees meer >

Valpreventie en het belang van samenwerking met de buurtsportcoach

Valpreventie valt of staat met goede samenwerking in de wijk. Dat zeggen Veiligheid NL en enkele zorgprofessionals die valpreventieprogramma’s aanbieden. Zij signaleren dat er vaak te weinig aandacht is voor borging, wanneer ouderen een valpreventietraining hebben gevolgd. Het is erg belangrijk dat ouderen blijven bewegen. Zelfstandig, maar liefst ook bij regulier beweegaanbod in de wijk. Hiervoor is goede lokale samenwerking noodzakelijk en de buurtsportcoach kan hier een belangrijke rol spelen. Lees meer >

Pagina 1 van 6