Brede Regeling Combinatiefuncties

De gezamenlijke ministeries en VNG/VSG zetten zich in om de komende jaren vraaggericht de toeleiding en begeleiding naar sport-, beweeg- en cultuuraanbod te versterken, zodat meer mensen actief betrokken raken bij en deelnemen aan sport, bewegen en cultuur en daarmee gezonder, actiever en fitter worden. Met de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt deelname aan sport en cultuur verbonden met ten minste één andere sector, zoals de zorg of het onderwijs. Door de jaren heen hebben de functionarissen zich ingezet om de verbinding tussen sectoren te realiseren.

De BRC-regeling vormt een addendum bij het Hoofdlijnen Sportakkoord II. De financiële voorwaarden worden vastgesteld in de brede specifieke uitkering (SPUK) ten behoeve van het bevorderen van de gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis.

Nieuws

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van 4-12 jaar zeven uur per dag zitten, waarvan een groot deel op school. Daarnaast voldoet slechts 62,3% van de kinderen aan de beweegrichtlijnen. Volgens de beweegrichtlijnen is 60 minuten per dag matig tot intensief bewegen essentieel voor een goede cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling. Lees meer >

Hoe meet je als buurtsportcoach de impact van je sport- en beweegprojecten? Hoe komt deze impact tot stand en op welke manier kun je deze vergroten? De ‘Sport & Bewegen Impactwijzer’ helpt je hierbij. Met een stappenplan, verdiepende theorie, handige tips en goede voorbeelden uit de praktijk. Lees meer >

Van 15 t/m 24 september is de Nationale Sportweek: hét moment om meer inwoners in beweging te brengen en het lokale sportaanbod een boost te geven. Want sport inspireert, verbindt en levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving en ieder individu. Lees meer >

Meer nieuws

Wist je dat ...

... onze nieuwsbrief op 3 april 2023 is verschenen?

... de nieuwe regeling Brede Regeling Combinatiefuncties bekend is?

... op 7 november 2022 ons nieuwe magazine is gepresenteerd. Buurtsportcoach, Een leven lang leren

... de nieuwste factsheet Sport en Cultuur: de kracht van samen beschikbaar is?

... er weer twee nieuwe podcasts zijn opgenomen? Veelzijdig bewegen en Maatschappelijke Diensttijd in de sport. Beluister ze hier

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten

Volg ons op sociale media