De coördinator Sport en Preventie

De coördinator Sport en Preventie zorgt enerzijds voor de herijking van de lokale akkoorden en is kartrekker van het kernteam lokale sportakkoorden. Anderzijds zorgt deze coördinator voor de verbinding tussen thema's en onderdelen binnen de Brede SPUK gezondheid, sport en bewegen en sociale basis. 

De profielen worden uitgewerkt en begin 2023 gepubliceerd.