De cultuurcoach

De cultuurcoach (Cultuur, Welzijn, Onderwijs en Sociaal domein) legt lokaal verbindingen in buurt en wijk, en stimuleert zo actieve cultuurparticipatie met culturele initiatieven in welzijn, jongerenwerk en/of school. 

Let op: de diverse functieprofielen in onderstaand document zijn nadrukkelijk een richtlijn, bedoeld ter inspiratie voor de werving van cultuurcoaches. Met het oog op vraagsturing, lokaal maatwerk en een breed draagvlak baseren gemeenten de inzet van de functionarissen op lokale beleidsplannen zoals een lokaal Sport- en/ of Preventieakkoord of cultuurnota’s. Deze profielen blijven de komende periode in ontwikkeling in samenspraak met het veld.

Voor meer info https://lkca.nl/cultuurcoach

Downloads