Online bijeenkomsten BRC Sport & Cultuur - verenigingsondersteuning

  • Datum: 29 juni 2020
  • Tijdstip:09:30
  • Locatie:Online bijeenkomst (VOL)
De regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties konden dit voorjaar helaas geen doorgang vinden vanwege de geldende maatregelen tegen corona. In deze bijeenkomsten was een workshop voorzien rondom verenigingsondersteuning.

Verenigingen binnen de sport en cultuur kunnen een grote bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelstellingen van gemeenten. Alleen vergeten we soms dat de verenigingen het vaak al lastig vinden om hun eigen kerntaken op orde te hebben. Een van de hoofddoelstellingen binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties is dan ook als volgt:

Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/ vrijwilligersorganisaties  op het gebied van o.a. besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen. Met aandacht voor het vormgeven van een pedagogisch sportklimaat.

Tijdens deze bijeenkomsten lieten we je, aan de hand van verschillende thema’s, zien hoe je hier werk van kan maken.

Themasessies

Versterken van technisch kader op de club (Clubkadercoaching)

Steeds meer verenigingen zien de meerwaarde van het structureel begeleiden van hun trainers en coaches. Maar waar begin je? Hoe werkt dat precies? En hoe zorg je dat het opleiden en begeleiden van trainers op de club een normaal verschijnsel wordt? Daar kan de clubkadercoach bij helpen.

Een clubkadercoach is een buurtsportcoach die zich inzet bij het opzetten, uitvoeren en inbedden van trainersbegeleiding op de club. Het is dus een professional met een pedagogische achtergrond.

Een leuke en inspirerende video over clubkadercoaching vind je via deze link.

Roel van der Weide – Projectleider Clubkadercoaching bij NOC*NSF – neemt je mee in de ‘geleerde lessen’ vanuit het proeftuinen-project met twaalf gemeenten en acht sportbonden. Daarnaast word je meegenomen en bevraagd in de stappen die je kunt zetten om zelf werk te maken van clubkadercoaching.

Lokale verenigingsondersteuning (Ondersteuning van verenigingen vanuit het Sportakkoord)

Vanuit de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief & NOC*NSF) krijgt iedere gemeente met een Sportakkoord een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord. Tijdens de uitvoering wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in de lokale sport. Onder andere door extra uitvoeringsbudget (bijv. in het ondersteunen van lokale sportraden), het inzetten van een buurtsportcoach (bijv. als clubkadercoach) om verenigingen te ondersteunen en door relevante services en diensten. Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op deze ondersteuningsmogelijkheden. Hoe krijgt dit vorm in de praktijk, hoe kunnen clubs hiermee aan de slag en wat is de rol van de Adviseur Lokale Sport hierin? En waar kan eventueel verbinding gelegd worden met de cultuursector? Samen verkennen we de kansen en mogelijkheden.

Thom Gordijn (Kernteam Adviseurs Lokale Sport; regio Limburg)(23 juni) en Tom Sloetjes (Kernteam Adviseurs Lokale Sport; regio Flevoland)(29 juni) zullen deze sessie verzorgen.

Wat kunnen we leren van de professionele ‘verenigingsondersteuner’? (Rabobank Verenigingsondersteuning)

In samenwerking met NOC*NSF (sport) en LKCA (cultuur) heeft de Rabobank haar pijlen gericht op verenigingsondersteuning. Binnen het Rabobank Verenigingsondersteuning-programma ondersteunen professionele trajectbegeleiders zowel sport- als cultuurverenigingen door het hele land. In deze interactieve sessie geven we een beeld van de werkwijze en aanpak van Rabobank Verenigingsondersteuning. Ook gaan we met de trajectbegeleiders in gesprek over tips & tricks op het gebied van verenigingsondersteuning, en hun aanpak en leerpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Matthijs Beerepoot (LKCA) zal deze sessie leiden, in samenwerking met twee trajectbegeleiders van sport- en cultuurverenigingen binnen Rabobank Verenigingsondersteuning (o.a. Thijs Hazeleger, fanfarecoach en trajectbegeleider).

Downloads Online bijeenkomsten BRC Sport & Cultuur - verenigingsondersteuning
  • Wat kunnen we leren van de professionele verenigingsondersteuner
  • Verenigingsondersteuning in de cultuursector
  • Presentatie VSG BSC bijeenkomst 29 juni 2020
  • Clubkadercoach