Online Brede Regeling Combinatiefuncties 2021 in Online

 • Datum: 24 juni 2021
 • Tijdstip:14:00
 • Locatie:Zuid-Holland
 • Plaats: Online
 • Themasessies:

   • Inclusie
   • BSC Kompas/monitoring/evaluatie
   • Gemeenteraadsverkiezingen 2022
   • Sportakkoord (intervisie, buurtsportcoach in coördinerende/strategische rol)
In het voorjaar van 2021 hebben wij de bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties weer digitaal aangeboden. Dit keer gebeurde dat per provincie, in samenwerking met de provinciale sportorganisaties.

Achtergrond

Het is een veelbewogen jaar geweest. De gevolgen van de Covid-19 pandemie treffen iedereen. Door de sluiting van sportvoorzieningen is de sportdeelname onder Nederlanders enorm afgenomen. Tegelijkertijd hebben de buurtsportcoaches laten zien over een enorme dosis creativiteit, aanpassings- en doorzettingsvermogen te beschikken door met innovatief aanbod te komen voor jong en oud.
Ondertussen wordt er op gemeentelijk niveau hard gewerkt aan (de uitvoeringsplannen van) het Sportakkoord. Plannen waar buurtsportcoaches een grote rol in (kunnen) vervullen. 

Er spelen genoeg ontwikkelingen in het werkveld waarover we je in de Lerende Netwerkbijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties van april tot en met juni 2021 hebben geïnformeerd. 

Doel

Tijdens de bijeenkomsten informeerden we over landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Daarnaast stond kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken centraal.

Doelgroep

Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties was aangesloten, met name buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Themasessies

Er kon gekozen worden uit diverse themasessies per bijeenkomst. Deze verschilden per provincie. Onder 'presentaties' kun je per provincie de presentaties downloaden..

Downloads Online Brede Regeling Combinatiefuncties 2021 in Online
 • Sportcampagne gemeenteraadsverkiezingen
 • Lekker bezig Schiedam - Fit@Life
 • Inclusief sporten en bewegen Zuid-Holland
 • Plenair BRC voorjaar 2021 Zuid-Holland
 • Buurtsportcoach Kompas
 • Sportakkoord buurtsportcoach