Nationale Kennisdag 2019 in 's-Hertogenbosch

 • Datum: 12 december 2019
 • Tijdstip:09:00
 • Locatie:1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch
 • Adres:Oude Engelenseweg 1
 • Postcode:5222 AA
 • Plaats: 's-Hertogenbosch
De buurtsportcoach maakt het verschil! Bekijk nu de presentaties en foto's van de Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. De regeling is van groot belang binnen het Sportakkoord. Het is een instrument dat in nagenoeg alle deelakkoorden wordt ingezet om de beoogde doelen te realiseren. De themasessies die tijdens deze kennisdag plaatsvinden zijn gebaseerd op de diverse deelakkoorden, waarbij wordt ingezoomd op de rol van de buurtsportcoach.

Voor wie?

De Kennisdag is er voor buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches en teamleiders/beleidsmedewerkers/ coördinatoren van: gemeenten, sportbonden, gezondheids-, welzijn-, cultuur-, onderwijs-, zorginstellingen, bedrijven en (provinciale) sportorganisaties of -stichtingen.

Nationale Kennisdag 2019

Downloads Nationale Kennisdag 2019 in 's-Hertogenbosch
 • Vitale Beweegaanbieders
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen Zeeuws brede screening primair onderwijs
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen Haagse Hogeschool
 • KD 2019 Plenair
 • Ouderen Kennis Centrum Sport
 • Duurzame sportaccommodaties Harderwijk
 • Mensen met beperking De sportwerkplaats
 • Mensen met beperking Life Goals
 • Mensen in Armoede Pharos
 • Beweegvriendelijke omgeving Gemeente Eindhoven
 • Beweegvriendelijke omgeving Fontys hogeschool
 • Beweegvriendelijke omgeving SSNB
 • Positief sportklimaat Clubkadercoach
 • Duurzame accommodaties Amsterdam
 • Ouderen Haarlem
 • Sportcafé beweegvriendelijke omgeving
 • Sportcafé duurzame accommodaties
 • Sportcafé mensen in armoede
 • Sportcafé mensen met beperking
 • Sportcafé ouderen
 • Sportcafé positief sportklimaat
 • Sportcafé van jongs af aan vaardig in bewegen
 • Sportcafé vitale beweegaanbieders