Profielen

Waarom?

Het vak van de buurtsportcoach is in ontwikkeling. Daar waar de rol van de combinatiefunctionaris zich oorspronkelijk bewoog op het snijvlak van onderwijs en sport, zie je dat er inmiddels met tal van domeinen wordt samengewerkt. Ook de doelgroep ontwikkelt zich daarmee van jeugd naar iedereen (“van nul tot honderd”). Enkele jaren geleden zijn er beschrijvende profielen ontwikkeld:

 • Buurtsportcoach sport(vereniging)
 • Buurtsportcoach sport & buurt (veiligheid, leefbaarheid, participatie)
 • Buurtsportcoach gezondheid
 • Buurtsportcoach jeugdzorg
 • Buurtsportcoach welzijn (sociaal domein)
 • Buurtsportcoach senioren en ouderenzorg
 • Buurtsportcoach aangepaste sporten/gehandicaptenzorg
 • Buurtsportcoach bedrijfsleven

Maar veel buurtsportcoaches zijn werkzaam voor verschillende doelgroepen en om te voorkomen dat bij iedere nieuwe doelgroep of ieder nieuw thema weer een nieuw profiel ontwikkeld wordt en straks door de bomen het bos niet meer te zien is, wordt een nieuwe set, toekomstbestendige, functieprofielen ontwikkeld.

Wat?

Onder leiding van de Werkgevers in de Sport (WOS) wordt een actuele set functieprofielen en arbeidsvoorwaarden ontwikkeld. De WOS gaat met relevante stakeholders in gesprek; het betreft hier natuurlijk (vertegenwoordiging van) de doelgroep zelf, maar ook werkgevers en gemeenten. Aan de hand van de verzamelde informatie wordt een raamwerk ontwikkeld. Dit raamwerk vormt de basis voor de functieprofielen, met daarin vastgelegd:

 • Het niveau van de functie
 • Het doel van de functie
 • De beoogde resultaten van de functie
 • De benodigde kennis, vaardigheden en competenties

De definitieve functieprofielen worden conform de IFA-methodiek gewaardeerd en ingepast in de functieniveaumatrix van de cao-Sport. Als inhoudelijk expert fungeert de WOS als trekker van de werkgroepen profielen en arbeidsvoorwaarden.

Downloads